איך עורכים ייפוי כוח מתמשך?
קרדיט PIXABAY

אם קורה ואדם מגיע למצב שבו הוא אינו יכול לקבל החלטות באופן עצמאי, מיופה כוח יוכל להחליף אותו בכך, במידה והוא מינה אדם כזה בעבר. הדבר עשוי להיות שימושי מאוד ואף הכרחי, גם במקרים חד פעמיים כמו הרדמה וגם במקרים מתמשכים כמו דמנציה. אפשרות שנייה, היא שבית המשפט ימנה עבורו מיופה כוח. כיצד עושים זאת?

סוגי ייפוי הכוח

ייפוי כוח עשוי להיות ממגוון רחב של סוגים, למגוון מטרות רחב. זהו בעצם הסכם משפטי, בו מסמיכים אדם לביצוע פעולות מסוימות בשמו של אדם אחר. לכן, יש כאן גמישות בקביעת פרטי ההסכם. עם זאת, יש סוגים ומצבים אופייניים במיוחד של ייפוי כוח. דוגמא בולטת, הוא "ייפוי כוח לטיפול רפואי". אם כך, מהו ייפוי כוח מתמשך? זהו הפתרון שבו לרוב נוקטים, כאשר מדובר במצבי חוסר יכולת החלטה מתקדמים ומתמשכים. כלומר, זהו ייפוי כוח שמוגדר עם סמכויות רחבות ומתוך הערכה שהוא יידרש לזמן ארוך.

ייפוי כוח מתמשך – כך עושים זאת

כל אדם מעל גיל 18, רשאי להגדיר לעצמו מראש מיופה כוח, בייפוי כוח מתמשך. את ייפוי הכוח המתמשך עושים אצל עורך דין שמתמחה בכך ואשר הוכשר ספציפית לטיפול בנושא זה. כמובן, אסור שעורך הדין יהיה מעורב אישית ("בעל עניין"), באופן שבגללו הוא נהנה אישית מייפוי הכוח. מי שמחפש עורכי דין כאלה, יימצא רשימה שלהם באתר לשכת עורכי הדין ("רשימת עורכי הדין שהוסמכו לחתום על ייפוי כוח מתמשך ע"פ חוק הכשרות המשפטית והאפוטרופסות, התשכ"ב 1962"). סדר הגודל של עלות ההסתייעות בעורך דין לצורך זה, הוא כ 5,000 ₪.

את מי למנות?

כמובן, ניתן למנות כמיופה כוח, רק את מי שהסכים לקבל על עצמו תפקיד זה, שהוא באופן מובן, לא דבר של מה בכך. מותר למנות במידת הצורך יותר ממיופה כוח אחד. כמו כן, ניתן להגדיר מראש אדם שיהיה מחליף פוטנציאלי לאדם אחר שהוגדר כמיופה כוח, במידה והוא לא יוכל למלא את תפקידו בעתיד או לא ירצה בכך יותר. עוד אפשרות, היא חלוקת הסמכויות שייתנו למיופי הכוח ביניהם, מראש. אם כבר נכנסים להגדרות מתקדמות כאלה, מוטב גם לקבוע מראש, כיצד יפעלו מיופי הכוח במקרה של מחלוקת ביניהם.

מה חשוב להגדיר מראש

מייפה הכוח יוכל, אם כי הוא לא מחויב, להגדיר מראש את אופני הפעולה שמיופה הכוח ינקוט בהם בשעת הצורך. זאת, הן בקווים מנחים כלליים או, אם יעדיף, לתת מראש הנחיות ספציפיות מאוד לדרכי פעולה. במצב שבו לא הוגדרו מראש הנחיות מסוג זה, יפעל מיופה הכוח בהתאם למיטב שיקול דעתו, בכל מצב נתון.

לסיכום

איך זה מסובך במיוחד לעשות ייפוי כוח מתמשך. במידת הצורך, חשוב לטפל בכך מראש וליהנות מהאפשרות לעשות זאת בנחת וביסודיות ולא לחכות לשעת צרה.

השאר תגובה

Please enter your comment!
Please enter your name here