מכתב יידוע - סעיף 60א'

כאשר אדם חשוד בעבירה פלילית מסוג פשע והחקירה בעניינו הסתיימה, כל חומר החקירה בעניינו מועבר מהמשטרה לגוף התובע (בדרך כלל התביעה המשטרתית או הפרקליטות), על מנת לבחון האם להגיש נגד החשוד כתב אישום ולהעמידו לדין.

סעיף 60א' – שליחת מכתב יידוע ראשון לחשוד

מכיוון שההחלטה הנוגעת להעמדה לדין והגשת כתב אישום הינה החלטה מהותית וגורלית עבור החשוד, קיימת חובה לגוף התובע להכין מראש את החשוד לאפשרות של הגשת כתב אישום וההעמדה לדין ולכן עליה לשלוח אליו מכתב מסודר בו היא מעדכנת כי קיבלה לידיה את חומר החקירה בעניינו. מכתב זה נקרא מכתב יידוע ראשון בהתאם לסעיף 60א' לחוק סדר הדין הפלילי [נוסח משולב], התשמ"ב-1982. מכתב זה נשלח לחשוד, אלא אם כן הוחלט על ידי פרקליט מחוז או ראש יחידת התביעות (לפי העניין) כי קיימת מניעה לכך.

שליחת מכתב יידוע שני

לאחר שליחת מכתב היידוע הראשון, על הגוף התובע לבחון לעומק את חומרי החקירה שהתקבלו מהמשטרה ולהחליט האם ובאילו עבירות יש להעמיד לדין את החשוד ולהגיש נגדו כתב אישום.

במידה והוחלט להגיש נגד החשוד כתב אישום, על הגוף התובע לשלוח לחשוד מכתב נוסף וליידע אותו על כך שהוחלט להגיש נגדו כתב אישום וכי יש לו את האפשרות לשימוע בו יוכל לפנות בבקשה מנומקת מדוע לא יוגש נגדו כתב אישום.

מדוע מומלץ להיעזר בליווי משפטי של עורך דין פלילי?

לכל חשוד שעומד בפני הגשת כתב אישום נגדו בעבירת פשע, עומדת כאמור האפשרות לשכנע את התביעה שלא להגיש נגדו כתב אישום טרם העמדתו לדין.

מדובר על שלב חשוב מאוד בו ניתן למנוע הגשת כתב אישום וניהול משפט פלילי על כל הכרוך בכך. לפיכך, מומלץ לנצל הזדמנות חשובה זו ולהיוועץ בהקדם האפשרי עם עורך דין פלילי מנוסה שיכול לייצג את החשוד בהליך השימוע, כאשר בהתנהלות נכונה ניתן במקרים רבים למנוע את הגשת כתב האישום או לחילופין, באמצעות השימוע, לצמצם משמעותית את האישומים שיופיעו בכתב האישום.

ייצוג עורך דין פלילי במהלך שימוע הינו חשוב ביותר, מכיוון שזהו הרגע בו עורך הדין יוכל להשמיע את טענותיו ונימוקיו בצורה משפטית ומקצועית בפני הגוף התובע, ולנסות לשכנע את הגוף התובע להימנע מהגשת כתב אישום נגד החשוד. עורך דין פלילי מנוסה בהליכי שימוע ישקול איזה טיעונים כדאי להעלות בהליך השימוע והאם להעלות את כל הטענות העומדות לזכות החשוד או לא להעלות את כלל הטענות על מנת שלא לאפשר לגוף התובע להשלים ולשפר נקודות מסוימות.

מנשה רון עו"ד פלילי מקצועי ומנוסה יידע גם לזהות את המקרים המתאימים בהם כדאי לנצל את ישיבת השימוע לצורך גיבוש הסדר מותנה מחוץ לכותלי בית המשפט על מנת למנוע כתב אישום נגד לקוחו או לצורך גיבוש הסדר טיעון מקל לטובת לקוחו.

השאר תגובה

Please enter your comment!
Please enter your name here